Sprawnosc maszyny ocenia sie wedlug

Sprawność maszyny ocenia się według szybkości powrotu od zwarcia. do normalnych warunków (odcinek tp); w dobrych spa- warkach cżas ten nie przekracza 0,05 sek. Wreszcie KL, KL oznacza moment przerwania łuku i powrót do napięcia biegu ja- łowego w danym przykładzie ok . 55 V oraz natężenia zerowego. Przy spawaniu prądem zmiennym ponowne zajarzanie łuku po zjawisku zwarcia jest możliwe dopiero po upływie pewnego czasu, gdy napięcie prądu zasilającego osiągnie wartość niezbędną do zajarzenia łuku. Wielkość tego czasu zależy od przesunięcia faz między napięciem i natężeniem w pierwotnym obwodzie transfor- matora. Szybkie odtworzenie łuku po zwarciu dają więc trans- formatory o niskiej wartości współczynnika mocy (cos