Przewody, uchwyty, tarcze ochronne Przewód

Przewody, uchwyty, tarcze ochronne Przewód doprowadzający prąd do przedmiotu spawanego, za- kończony jest zaciskiem. Zacisk w czasie spawania powi- J nien być silnie zakleszczony na przedmiocie. Przy spawaniu ma- łych przedmiotów, aby nie tracić czasu na przenoszenie zacisku z jednego przedmiotu na drugi, zacisk przykręca się do płyty stalowej, na którą kładzie się przedmioty spawane. Uchwyt doprowadzający prąd do elektrody ma kształt szczypiec o rękojeści izolowanej, aby prąd dochodzący do uchwytu nie poraził spawacza. Ze względu na wysokie natężenie prądu przewody obwodu spawania mają dość duży przekrój; są one dokładnie izolowane, a ponadto mają powłokę z twardej gu- my. Oczy spawacza powinny być chronione nie tylko przed zbyt silnym światłem, jakie daje łuk elektryczny, ale i przed obficie wydzielanymi przez łuk promieniami niewidzialnymi: podczerwo- nymi i nadfiołkowymi, które są znacznie niebezpieczniejsze. Przed nadmiernym blaskiem może chronić zwykłe szkło zakopcone sadzą lub barwne szkło odpowiedniej grubości. Do zatrzymywania jed- nak szkodliwych promieni niewidzialnych, które dopiero po dłuż- szym czasie mogą wywołać schorzenia oczu; potrzebne są spe- cjalne szkła optyczne o odpowiednim składzie chemicznym i za- barwieniu. Osłabiając promienie świetlne do odpowiedniej gra- nicy jednocześnie zatrzymują one prawie całkowicie szkodliwe promienie niewidzialne. Barwa szkieł ochronnych powinna być zbliżona do zielonej, gdyż widoczność przy danym zaciemnieniu jest dla tej barwy najlepsza. Promienie niewidzialne atakują również ciało człowieka; dla- tego spawacz nie nosi okularów, lecz chowa całą głowę za tarczą lub -nakłada przyłbicę. Tarcze są wykonane z cienkiej sklejki drewnianej, z fibry lub z prasowanej tektury. Okienko, przez które patrzy spawacz, zaopatrzone jest w zewnętrzną szyb- kę ze zwyczajnego szkła, które zabezpiecza kosztowne szkło bar- wne od odprysków metalu, Tarcza jest przedmiotem normy PN-61M-69160. Przyłbica jest wygodniejsza, gdyż nie zajmuje ręki, powinna ona być możliwie najlżejsza. a podtrzymująca opaska nie powinna uciskać głowy. [więcej w: , , ]