Urzadzenia tlenowe centralne W urzadzeniach

Urządzenia tlenowe centralne W urządzeniach ruchomych tlen jest pobierany z• butli. W urzą- dzeniach stałych przy dużym zużyciu tlenu korzystniej jest usta- wić butle centralnie w specjalnym pomieszczeniu i rozprowadzać tlen do miejsc pracy za pomocą sieci rurociągów. Po opróżnieniu butle zwracane są do wytwórni tlenu, Transport butli w obie strony zwiększa dość poważnie koszt tlenu. Przewozu butli można uniknąć, gdy wytwórnia tlenu rozwozi tlen ciekły, który odbiorca przeprowadza w stan gazowy i ładuje pod ciśnieniem do butli lub do większych zbiorników stałych. Je- den litr ciekłego tlenu daje 870 litrów gazu przy normalnym ciś- nieniu i temperaturze. Transport tlenu w stanie ciekłym odbywa się w zbiornikach podobnych do termosów koleją (cysterny wago- nowe) lub samochodami (cysterny lub gąsiory). W obliczeniach należy uwzględnić straty (do 5%) na parowanie podczas transpor- tu, gdyż zbiorniki muszą mieć połączenie z atmosferą; w prze- ciwnym razie zwiększające się ciśnienie gazu rozerwałoby zbior- nik. [hasła pokrewne: , , ]