W roku 1922 wykonano w

W roku 1922 wykonano w warsztatach kolejowych we Lwowie pierwsze całkowicie spawane, stalowe (łukiem) i miedziane (pal- nikiem) parowozowe skrzynie ogniowe; w Warszawie były wyko- nane pierwsze w Europie świetliki całkowicie spawane (W. Sp. Akc. Bud. Par., r. 1924). W Łowiczu nad rzeką Słudwią powstaje pierwszy w świecie spawany most drogowy, a w War- szawie pierwszy w Europie wielki gmach (PKO, r. 1930) o szkie- lecie całkowicie spawanym. Polskie Koleje Państwowe pierwsze w Europie (1930 r.) zastosowały napawanie zużytych szyn; pro- wadzono też poważne prace nad łączeniem szyn kolejowych. Największe zastosowanie miało spawanie łukowe w budowie wa- gonów oraz konstrukcji stalowych, jak gmach Tow. „Pru- dential” w Warszawie (obecnie Hotel Warszawa) o całkowicie spawanej części 5-piętrowej i nitowano-spawanej części 16-pię- trowej (1931 r.), Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (1936 r.), Hale Targowe w Katowicach (rys. 7) i Gdyni (1937 r.), Muzeum Śląskie w Katowicach (1938 r.), budynki kadłubowni w Stoczni Gdyńskiej (1938 r.), Szpital Wojskowy w Warszawie i wiele innych. W roku 1929 powstało Stowarzyszenie Rozwoju Spawania i Cięcia Metali z oddziałami w Warszawie i Katowicach oraz pierwsze czasopismo spawalnicze w Polsce: „Spawanie i Cięcie. Metali”. W Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich po- wstała Sekcja Spawalnicza, a nad zagadnieniami normalizacji w tej dziedzinie podjęła pracę Komisja Spawalnicza PKN. W roku 1939 odbył się w Warszawie pierwszy Zjazd Spawalni- ków. Na Zjeździe dokonano przeglądu osiągniętych wyników i wytyczono linie rozwoju na przyszłość. Jedna z uchwał podję- tych na Zjeździe dotyczyła założenia Instytutu Spawalnictwa. I Bardzo ŻYNy już podówczas ruch naukowo-techniczny, na czele którego stał Stefan Bryła, prof. Politechniki Warszawskiej, prze- rwała wojna. W Polsce Ludowej następuje szybki rozwój spawalnictwa w warunkach nieskrępowanego rozwoju. Całkowicie spawane mo- sty Poniatowskiego i kolejowy pod Cytadelą w Warszawie (r. 1946) oraz częściowo most Śląsko-Dąbrowski (r. 1949), zastosowanie spawania do budowy kotłów grubościennych, dźwigów, wagonów, statków, szerokie stosowanie spawania w konstrukcjach budowla- nych itp. świadczy, że spawanie rozwija się w niesłabnącym tempie. [hasła pokrewne: , , ]